"Eski Bildiklerinizle Yetinmeyin, Yeni Öğrendiklerinizle Bilgilenin"


Üyelik Girişi

BUL-ÖĞREN 001

Aşağıda soruları yazılı olan cevapları, herhangi bir ipucu olmadan şablona yerleştiriniz.

BULMACANIN ÜZERİNE YAZILABİLİR WORD FORMATI:

AEROB: Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara gereksinim duyan organizma

BİYOLOG: Biyoloji uzmanı

BOMBE: Koni ve top şeklinde dondurmaya benzer şekerleme

DUGSO: Filipinlerde, iyi hasat, hastaların iyileşmesi ve toplumun genel refahı için bir şükran gösterisi olarak yapılan yerel bir dans

EİSAİ: Japon Buda keşişi rahibi

ELEUSİS: Halkı yoksul yaşamdan memnun kılma propagandasına dayanan gizli din

GODAGİR: Hindistan klasik müziğindeki Ragalardan biri

KİLİZ: Hasır otu, saz, kamış, kofa

LOGADEN: Antik Yunan mimarlığında, kaba yontu taş duvar örgüsü

MARKOOK: Levant ve Arap yarımadasında yaygın olan bir Ortadoğu mayasız gözleme türü

MİRALEM: Padişahın bayrağını taşımak, bayrak mehterlerinin komutanlığını yapmak, padişahça vezirlere, beylerbeyi ve sancakbeylerine verilen sancak ve tuğları sahiplerine iletmek, gerektiğinde padişahın üzengisini tutmak gibi işlerle yükümlü olan yüksek saray görevlilerinden biri

MUSOGİN: Modern Kore'de şamanları tanımlamak için kullanılan bir ifade

MWERİ: Nyanga mitolojisinde ay tanrısı

ORNAT: Batı kilisesi papazının resmi giysisi

ROUSONG: Çin menşeli, kaba pamuğa benzer hafif ve kabarık dokuya sahip kurutulmuş bir et ürünü

SİNAR: Ağaç tekneleri kalafatlamakta, kalafatçıların armuzlara üstüpü sıkıştırmada kullandıkları bir tür demir siğil